Chính sách giá

Thời gian tập luyện:
15 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
6 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
3 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
1 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
15 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
6 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
3 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
1 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
15 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
6 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
3 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
1 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
15 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
6 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
3 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
Thời gian tập luyện:
1 THÁNG
Tổng chi phí:
10,600,000 VNĐ
Chi phí / Tháng:
706,667 VNĐ
Chi phí / Ngày:
23,556 VNĐ
*Xoay ngang màn hình để xem đầy đủ
CLASSICCLASSIC-PLUSROYALSIGNATURE
Tập luyện tại 01 CLB đã chọn
Tham gia Yoga và Group X tại 01 CLB đã chọn.
Tự do tập luyện tại tất cả câu lạc bộ trong hệ thống BLUEGYM.
Không giới hạn thời gian luyện tập
Tham gia tất cả các lớp Yoga và Group X tại tất cả các CLB
1 buổi định hướng luyện tập riêng biệt và tư vấn dinh dưỡng
Được sử dụng dịch vụ thư giãn sau luyện tập (sauna và steambath)
Nước uống miễn phí
Dịch vụ khăn tập thể thao cao cấp.
Hệ thống khóa từ thông minh, bảo mật tối ưu Esmart Locker
Bộ đồ dùng tắm gội - vệ sinh cao cấp.
Được tặng 01 ly nước trái cây hoặc ly sinh tố dinh dưỡng
Lối vào check-in ưu tiên cho hội viên Signature
Phục vụ thảm tập Yoga có logo Signature khi tham gia lớp
Sử dụng khu vực VIP Lounge dành riêng cho hội viên Signature
Được ưu tiên đặt chỗ các lớp Yoga trước 48 tiếng
Được dẫn theo 2 người thân đi tập cùng