Kết quả tìm kiếm:

TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH CÂU LẠC BỘ
Full-time
2
Thỏa thuận
Tầng B1, toà Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
TRƯỞNG NHÓM TIẾP THỊ QUA ĐIỆN THOẠI
Full-time
2
Thỏa thuận
Tầng B1, toà Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
GIÁM ĐỐC KINH DOANH B2B
Full-time
3
Thỏa thuận
Tầng B1, toà Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
TRADE MARKETING EXECUTIVE
Full-time
2
Thỏa thuận
Tầng B1, toà Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Full-time
2
Thỏa thuận
Tầng B1, toà Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
TRƯỞNG NHÓM TIẾP THỊ QUA ĐIỆN THOẠI
Full-time
2
Thỏa thuận
Tầng B1, toà Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội