Tuyển dụng

“Chúng tôi cần tìm kiếm các đồng đội tài năng cho BLUEGYM. Hãy đồng hành cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong ngành Fitness.”

Micheal Phan
- Personal Trainer